AtheistBG

My personal blog where Mark Suckerberg has no power

Това са моите собствени закони. Не могат да се нарекат "заповеди", защото това ще предполага, че карам насила някой друг да живее според тях. А единственият, който живее според тях, съм аз. Всеки един човек е бог на собствения си свят и живот и само той може да решава как да го живее. Прави си кумир на каквото искаш, стига да е реално съществуващо нещо, което може да се види и/или пипне. Подигравай се на християнския, ислямския и другите небесни богове колкото искаш - те не съществуват така или иначе. Помни петъчния ден, защото тогава почивката