AtheistBG

My personal blog where Mark Suckerberg has no power

"• I am your god, you should not have any other gods but me. • Don't idolize what is in the sky, down on the Earth, in the water or under the ground." If you ask any religiturd "Where is your god?", they'll say "He's everywhere". Which means their god is in the water, under the ground, down on the Earth and in the sky. Which means only one thing: the Greatly Overrated Douchebag (meaning G.O.D.) tells you not to worship any of the things he mentioned in the first commandment. But he's also the one who lives in the sky and is present in everything else, so he's basically telling you not to worship him either. Therefore, god is an atheist and he himself doesn't believe in himself. • "Don't covet your neighbour's wife or anything that belongs to your neighbour". That commandment has some sense to a point but not all the way. However, this commandment also says not to covet the neighbour's wife but what it DOESN'T say is "don't covet your neighbour". Since it specifies the
Това са моите собствени закони. Не могат да се нарекат "заповеди", защото това ще предполага, че карам насила някой друг да живее според тях. А единственият, който живее според тях, съм аз. Всеки един човек е бог на собствения си свят и живот и само той може да решава как да го живее. Прави си кумир на каквото искаш, стига да е реално съществуващо нещо, което може да се види и/или пипне. Подигравай се на християнския, ислямския и другите небесни богове колкото искаш - те не съществуват така или иначе. Помни петъчния ден, защото тогава почивката
Все се намира някой религиозен идиот да ми цитира заповедите на оня лайнар, дето уж е на небето. И за да не ми се налага да пиша едно и също всеки път, реших да го постна в блог, където и други религиозни идиоти да могат да се насладят на същността на заповедите на Лайнара. • Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове, освен Мене. • Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята. Хубаво, значи. "Да нямаш други богове, освен меме и да не се кланяш на онова, което е горе, долу и във
1 Тимотей 2:11-13: "Жената да се учи мълчаливо в мълчание и покорство. А жена да поучава не дозволявам, нито да владее на мъжа, но да е в мълчание! Защото първо Адам бе създаден, а после Ева." 1 Timothy 2:12: "I do not permit a woman to to teach or to assume authority over a man. She must be quiet." Коринтяни 14:34-35: "Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква." 1 Коринтяни 11:3: "Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на
Левит 21:16-21: господ говори още на Моисея, казвайки: "Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на бога си. Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва в храма: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно, или човек със строшена нога, или строшена ръка, или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав. Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не
Един час от тв времето тази сутрин беше отделено за вредата от интернет при децата. Как момиче от Италия умряло, поради неблагоразумието да се включи в Tik-Tok предизвикателство за най-дълго време без дишане. Няма спор, както всички полезни неща, интернет също има опасна страна, пък и не само спрямо децата. Ако ни нажилят много африкански пчели, ще ни убият. Но пчелната отрова, предложена по подходящ начин и в подходящ момент е полезна. Значи, решаващо е как възприемаме всички тези отровно-полезни фактори около нас, а не това, че те