AtheistBG

My personal blog where Mark Suckerberg has no power

Още библейски абсурди: човеколюбивото божество и отношението му към инвалидите и различните

- Posted in Uncategorized by

Левит 21:16-21:

господ говори още на Моисея, казвайки: "Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на бога си. Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва в храма: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно, или човек със строшена нога, или строшена ръка, или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав. Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва, за да принесе господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на бога си."

enter image description here И още нежни човеколюбиви послания от божеството:

enter image description here