AtheistBG

My personal blog where Mark Suckerberg has no power

Ролята на жената според свещената книга на глупостите

- Posted in Uncategorized by

1 Тимотей 2:11-13:

"Жената да се учи мълчаливо в мълчание и покорство. А жена да поучава не дозволявам, нито да владее на мъжа, но да е в мълчание! Защото първо Адам бе създаден, а после Ева."

1 Timothy 2:12:

"I do not permit a woman to to teach or to assume authority over a man. She must be quiet."

Коринтяни 14:34-35:

"Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква."

1 Коринтяни 11:3:

"Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът..."

Битие 3:16: "На жената рече: (...) мъжа ти (...) той ще те владее."

enter image description here

enter image description here

**

С други думи, драги "християнки", като се пишете големите вярващи, трайте си по абсолютно всички въпроси и не поучавайте мъжете, защото лошо ви се пише, ако вашето божество ви надуши!

**