AtheistBG

My personal blog where Mark Suckerberg has no power

1 Тимотей 2:11-13: "Жената да се учи мълчаливо в мълчание и покорство. А жена да поучава не дозволявам, нито да владее на мъжа, но да е в мълчание! Защото първо Адам бе създаден, а после Ева." 1 Timothy 2:12: "I do not permit a woman to to teach or to assume authority over a man. She must be quiet." Коринтяни 14:34-35: "Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква." 1 Коринтяни 11:3: "Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на