AtheistBG

My personal blog where Mark Suckerberg has no power

Uncategorized

Topics that don't need a category, or don't fit into any other existing category.

Народните предатели, по-известни у нас като "народни представители", удобно са "забравили" зверствата, на които окупаторът Русия подложи българската нация след 9 Септември 1944 г. Същият този окупатор, който народните предатели (не само онези в парламента) с промити мозъци днес наричат "майка Русия" и пред когото се насират, когато той пръдне. Следващият текст се намираше известно време в един сайт, чието име вече не помня. Малко преди сайтът да изчезне, аз копирах текста на статията във файл, защото това трябва да се помни от всички. Дали сайтът
Some of the most famous most hated people in history were Hitler and the Russian king Ivan The Terrible. But nowadays another psychopath enters history as the most hated person on the planet. No, it's not Donald Chump, though he did some outrageous things, especially after he lost the elections. It's not Put(it)in either. The most hated person on the planet is the CEO of Facebook - Mark Zuckerberg, mostly known as Suckerberg, Fuckerberg or Faggotberg. Since he became a religious sheep in 2019, he became a digital dictator nobody loves. At least from all the people with brains nobody loves him. First he waged an open war on atheism on Fascistbook and started by banning all atheist posts, exposing religion for the hoax that it is. Then he started banning atheists for simply having an opinion. That was followed by targeted deletion of all atheist groups and pages. "Atheist Planet" and "Atheist Society" were deleted without any infrictions. A third group was deemed to be a "dangerous
EN: I made my own version of the Default skin for Audacious. IDK whether Audacious has a Windows version and even if it has, I can't guarantee the skin will work in Windows. There's still some more work to do on the skin but it's nearly completed. If you like it and wanna use it (latest version is v2), you can find it at the following address: Winacious skin named "Brighter" - link on Google Drive. RU: Я сделал свою собственную версию скина по умолчанию для Audacious. IDK, есть ли у Audacious версия для Windows, и даже если она есть, я не могу гарантировать, что скин будет работать в Windows. Еще предстоит проделать кое-какую работу над кожей, но она почти завершена. Если вам это нравится и вы хотите использовать его (последняя версия-v2), вы
"• I am your god, you should not have any other gods but me. • Don't idolize what is in the sky, down on the Earth, in the water or under the ground." If you ask any religiturd "Where is your god?", they'll say "He's everywhere". Which means their god is in the water, under the ground, down on the Earth and in the sky. Which means only one thing: the Greatly Overrated Douchebag (meaning G.O.D.) tells you not to worship any of the things he mentioned in the first commandment. But he's also the one who lives in the sky and is present in everything else, so he's basically telling you not to worship him either. Therefore, god is an atheist and he himself doesn't believe in himself. • "Don't covet your neighbour's wife or anything that belongs to your neighbour". That commandment has some sense to a point but not all the way. However, this commandment also says not to covet the neighbour's wife but what it DOESN'T say is "don't covet your neighbour". Since it specifies the
Това са моите собствени закони. Не могат да се нарекат "заповеди", защото това ще предполага, че карам насила някой друг да живее според тях. А единственият, който живее според тях, съм аз. Всеки един човек е бог на собствения си свят и живот и само той може да решава как да го живее. Прави си кумир на каквото искаш, стига да е реално съществуващо нещо, което може да се види и/или пипне. Подигравай се на християнския, ислямския и другите небесни богове колкото искаш - те не съществуват така или иначе. Помни петъчния ден, защото тогава почивката
Все се намира някой религиозен идиот да ми цитира заповедите на оня лайнар, дето уж е на небето. И за да не ми се налага да пиша едно и също всеки път, реших да го постна в блог, където и други религиозни идиоти да могат да се насладят на същността на заповедите на Лайнара. • Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове, освен Мене. • Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята. Хубаво, значи. "Да нямаш други богове, освен меме и да не се кланяш на онова, което е горе, долу и във
1 Тимотей 2:11-13: "Жената да се учи мълчаливо в мълчание и покорство. А жена да поучава не дозволявам, нито да владее на мъжа, но да е в мълчание! Защото първо Адам бе създаден, а после Ева." 1 Timothy 2:12: "I do not permit a woman to to teach or to assume authority over a man. She must be quiet." Коринтяни 14:34-35: "Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква." 1 Коринтяни 11:3: "Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на